SAFETICA ONE

Ako zabrániť úniku údajov vo vašej spoločnosti?

K úniku dát môže dôjsť kedykoľvek, keď sú vaše citlivé dáta omylom alebo úmyselne zdieľané. Môže ísť o e-mail s citlivými materiálmi preposlaný konkurencii, ukradnutý notebook s firemnou databázou alebo odchod zamestnanca s obsiahlymi zoznamami klientov. Riešenia na ochranu dát pred únikom (data loss protection, DLP) tieto straty a krádeže dát detekujú, upozorňujú na ne a vďaka pravidlám a politikám im môžu dokonca predchádzať.

Safetica ONE chráni vaše

• osobné údaje
• strategické firemné dokumenty
• databázy zákazníkov
• údaje týkajúce sa platieb, ako sú čísla kreditných kariet
• duševné vlastníctvo priemyselné vzory, obchodné tajomstvo a know-how.
• zmluvy 

Safetica ONE je predávaná v rôznych verziách v zmysle požadovaných očakávaní zákazníkov.

Safetica product tiers

Architektúra riešenia

Safetica architektura riesenia 

Pokryté dátové kanály

Safetica chráni dáta naprieč rôznymi kanálmi a platformami. Vaše dáta budú v bezpečí, či už sa nachádzajú kdekoľvek alebo tečú kamkoľvek.

Safetica data guard 

DLP riešenie SAFETICA zabezpečí súlad s nasledovnými predpismi:

- Súlad s normou ISO/IEC 27002 - ISO/IEC 27002 je norma, ktorá definuje viac ako 100 odporúčaní pre zlepšenie bezpečnosti informácií vo vašej organizácii. Tieto osvedčené postupy vytvárajú bezpečné firemné prostredie, v ktorom minimalizujete riziko úniku obchodných dát, ktoré stoja peniaze, spôsobuje problémy a ničí dôveru zákazníkov. Spoločnosť Safetica vám pomôže s bezpečnostným auditom, klasifikáciou dát, nastavením politík na ochranu citlivých dát alebo so správou firemných aktív. Ako Safetica pomáha dodržiavať normu ISO/IEC 27002

-  Súlad s nariadením GDPR - GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov. Jedná sa o najprísnejšie a najkomplexnejšie nariadenia na svete. Ako Safetica pomáha dodržiavať nariadenia GDPR

-  Súlad s PCI-DSS - Štandard PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) slúži na ochranu citlivých údajov súvisiacich s platobnými kartami a vytvorených pomocou týchto kariet. Safetica vám pomôže ochrániť uložené údaje o držiteľoch kariet, obmedziť k nim prístup len na povolané osoby, vykonávať audit prístupov k sieťovým zdrojom a údajom o držiteľoch kariet a mnoho ďalšieho. Ako Safetica pomáha dodržiavať normu PCI-DSS

- Súlad s HIPAA - Zákon HIPAA sa zaoberá ochranou osobných údajov súvisiacich so zdravím a upravuje spôsoby ich spracovania. Každý systém, ktorý spracováva zdravotné údaje, musí zaistiť ich ochranu pred bezpečnostnými hrozbami, ohrozením integrity, neoprávneným použitím alebo zverejnením. Safetica vám pomôže analyzovať hrozby a reagovať na ne, obmedziť prístup k chráneným údajom, prijímať okamžité varovania a súhrnné reporty alebo uľahčiť správu šifrovania. Ako Safetica pomáha dodržiavať HIPAA (dokument EN)Safetica NXT 

Safetica NXT je SaaS riešenie (Software as a Service) na prevenciu vnútorných hrozieb, ktoré kladie dôraz na veľmi rýchle nasadenie a nenáročnú údržbu. Pomôže vám včas odhaliť potenciálne hrozby pre bezpečnosť dát a analyzovať riziká vo firemných dátových tokoch. Budete tak môcť včas reagovať, nastaviť si pravidlá pre nakladanie s citlivými dátami, vzdelávať svojich zamestnancov a ľahšie zaistíte dodržiavanie predpisov.

Základné a kľúčové vlastnosti Safetica NXT:

  • Včasná detekcia a reakcia na interné hrozby a riziká v dátových tokoch.
  • Odhaľovanie porušenia predpisov.
  • Unikátne SaaS riešenie s multi-tenantnou architektúrou.
  • Veľmi rýchle nasadenie s výsledkami od prvého dňa.

 

Architektúra riešenia

 

Safetica NXT architektúra

 

1. Hosťujúca platforma
• Cloudová platforma, na ktorej beží Safetica NXT
• MS Azure s datacentrami v NL/EU
• Multitenantná architektúra
• Vysoká škálovateľnosť a zabezpečenie
• Užívateľské rozhranie pre partnerov a zákazníkov
• Nie je potrebný hardvér na nasadenie back-endu

2. Podporná infraštruktúra
• Podporné služby Safetica (CRM, partnerský systém, fakturačný systém)
• Natívna integrácia s hosťujúcou platformou
• Priebežná automatizácia obchodných procesov, ktorá zabraňuje vzniku akýchkoľvek prekážok 

3. Skupiny partnerov
• Partneri poskytujúci službu Safetica NXT
• Jednoduchý a rýchly onboarding
• Možnosť centrálnej správy
• Flexibilná zákaznícka podpora
• Predplatné/mesačná fakturácia 

4. Skupiny zákazníkov
• Spoločnosti chránené riešením Safetica NXT
• Prístup k reportom cez prehliadač odkiaľkoľvek
• Zasielanie okamžitých e-mailových oznámení

5. Chránení zamestnanci zákazníkov
• Zariadenie* s nainštalovanou aplikáciou Safetica a ich chránení používatelia
• Rýchle nasadenie
• Podpora viacerých platforiem (Mac, Win) 

*Požiadavky na aplikáciu Safetica:

• 2,4GHz štvorjadrový procesor, 2 GB RAM, 10 GB miesta na disku
• Windows 7, 8.1, 10, inštalačný balíček MSI, .NET 4.7.2+
• macOS 10.15+

Pokryté dátové kanály
Safetica NXT poskytuje prehľad o firemných dátach naprieč rôznymi kanálmi a platformami, čím zaisťuje ich úplnú transparentnosť bez ohľadu na to, kde sa dáta nachádzajú alebo kadiaľ tečú.

 Safetica - pokryté dátové kanály

  

Safetica

iServices je Ditribútor spoločnosti Safetica. Bližšie info priamo na stránke Safetica
Certifikácia Safetica:

iServices je zároveň implementačným partnerom spoločnosti ESET pre produkt Safetica pre Slovenskú republiku. Pre informácie o licencovaní, cenovú ponuku licencií a implemetácie Safetica, prípadne živú prezentáciu vo vašej spoločnosti kontaktujte naše obchodné oddelenie.
Pre viac info o Safetica, navštívte web www.safetica.sk

  • vmware

All Rights Reserved | iServices