IT Security

 • 1

  Safetica - Internal Security Solution

 • 2

  Informačná bezpečnosť

 • 3

  Ethical hacking / Penetračné testovanie a ochrana

 • 4

  GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

ISO Certifikácie

Spoločnosť iServices mala vypracované postupy riadenia činností pre jednotlivé činnosti v spoločnosti ešte pred samotným zavádzaním systémov riadenia podľa normy ISO.

Naša spoločnosť má vybudovaný Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov EN ISO 9001:2016 (systém manažérstva kvality), ISO/IEC 20000-1:2011 (systém manažérstva kvality služieb), ISO/IEC 27001:2014 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti) a ISO 37001:2016 (systém manažérstva proti korupcii (úplatkárstvu)).

Disponujeme systémom manažérstva služieb (SMS), ktorý je implementovaný podľa medzinárodného štandardu ISO/IEC 20000-1:2011. SMS a implementácia normy ISO/IEC 20000-1, týmto deklarujeme schopnosť zabezpečovať dohodnutú a požadovanú funkcionalitu, spoľahlivosť a kvalitu poskytovaných služieb.

Protikorupčná politika spoločnosti

 

 ISO 9001  ISO 20000-1  ISO 27001  ISO 37001 
 
  • vmware

All Rights Reserved | iServices