ISO Certifikácie

Spoločnosť iServices mala vypracované postupy riadenia činností pre jednotlivé činnosti v spoločnosti ešte pred samotným zavádzaním systémov riadenia podľa normy ISO.

Naša spoločnosť má vybudovaný Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2015 (systém manažérstva kvality), ISO 10006:2017 (systém manažérstva kvality v projekoch), ISO 14001:2015 (systém environmentálneho manažérstva), ISO/IEC 20000-1:2018 (systém manažérstva kvality služieb), ISO/IEC 27001:2013 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti), ISO 37001:2016 (systém manažérstva proti korupcii (úplatkárstvu)) a ISO22301:2019 (systém manazérstva kontinuity podnikania)

Disponujeme systémom manažérstva služieb (SMS), ktorý je implementovaný podľa medzinárodného štandardu ISO/IEC 20000-1:2018. SMS a implementácia normy ISO/IEC 20000-1, týmto deklarujeme schopnosť zabezpečovať dohodnutú a požadovanú funkcionalitu, spoľahlivosť a kvalitu poskytovaných služieb. Pri implementácií systému manažérstva kontinuálnej prevádzky (BCMS) podľa normy ISO 22301:2019 napĺňame požiadavky, pravidlá pre zabezpečenie kontinuity v podnikaní a to hlavne pri rizikách spôsobených kybernetickým útokom, výpadkom IT systémov a iných mimoriadnych incidentov.

Protikorupčná politika spoločnosti

 

 ISO 9001  ISO 20000-1  ISO 27001  ISO 37001 ISO 22301  

 
 

  • vmware

All Rights Reserved | iServices