Prečo si vybrať nás?

 • 1

  Umožníme vám sústrediť sa na svoje obchodné aktivity

 • 2

  Poskytneme vám naše know-how a profesionálny tím IT odborníkov

 • 3

  Pružne sa prispôsobíme meniacim sa podmienkam vo vašej spoločnosti

 • 4

  Pretože nám záleží na vašom úspechu

OUTSOURCING iServices

služby úplného/čiastočného outsourcingu

Poskytovanie outsourcingových služieb je našou hlavnou činnosťou. V tejto oblasti máme veľké skúsenosti, široký prehľad a know-how získaný počas dlhoročnej praxe. Služby poskytujeme s profesionálnou zárukou ich kvality, najmä v súlade ISO 20000 a podľa odporúčaní ITIL. V prípade neplnenia si povinností vyplývajúcich zo zmlúv, nesieme za ne plnú zodpovednosť. Na zmeny potrieb podniku v oblasti IT služieb reagujeme pružne a poskytujeme služby zodpovedajúce okamžitým potrebám spoločnosti.

Optimalizácia IT prostredia

 • technologická optimalizácia a konsolidácia hardvérových prostriedkov,
 • softvérová optimalizácia na základe hardvérovej konsolidácie a správa licenčnej politiky,
 • nasadzovanie bezpečnostných politík, smerníc a procedúr,
 • štandardizácia.

Manažment serverov

Serverová platforma tvorí základ firemnej infraštruktúry. Pri konfigurovaní kvalitného servera, kladieme dôraz na profesionálny prístup ako aj na správnu voľbu softvérového vybavenia.
 • správa, monitoring a prediktívna diagnostika serverových systémov na platformách Windows, GNU/Linux,
 • inštalácia a konfigurácia serverových systémov na platformách Windows, GNU/Linux,
 • virtualizačné riešenie VMware a na Windows platformách,
 • správa a inštalácia serverových riešení založených na: MS Exchange, MS SQL, MS IIS, MS SharePoint, MS SMS, MS ISA a iných,
 • správa a nasadenie Data & Storage Managementu (zálohovanie a obnova dát),
 • nasadenie a komplexná správa antivírusovej ochrany,
 • návrh, realizácia a monitoring záložného napájania serverov (UPS),
 • krízový manažment (DRP – disaster recovery plan).

Desktop manažment a podpora používateľov

 • správa a inštalácia pracovných staníc na platformách Windows a GNU/Linux,
 • správa softvérových licencií správa softvérových aktualizácií a opravných balíčkov,
 • prediktívna diagnostika zálohovanie,
 • bezpečnosť a šifrovanie dát,
 • obnova funkčnosti aplikácií a programov na stolových a prenosných počítačoch,
 • používateľská podpora (helpdesk) s riešením problému vzdialeným prístupom prípadne osobnou konzultáciou.

Návrh a správa lokálnych počítačových sietí

 • inštalácia a správa aktívnych sieťových zariadení (Sophos, Fortinet, ZyXEL, Cisco a iné),
 • návrh, inštalácia, konfigurácia a správa riešenia bezdrôtového prístupu do firemnej LAN (wireless),
 • inštalácia, konfigurácia a správa firewallu (hardvérového alebo softvérového),
 • inštalácia, konfigurácia DHCP, DNS, Proxy,
 • technické riešenie audio/video konferencií,
 • koncept nasadenia VoIP a jeho správa,
 • návrh, realizácia a správa prístupu cez mobilné dátové prenosy,
 • bezpečnosť a vzdialené pripojenie do firemných sietí – VPN.

Administratíva

 • vedenie detailnej dokumentácie o systémoch a procesoch,
 • príprava manuálov podľa potreby spoločnosti,
 • zabezpečenie školení,
 • odporúčania a konzultácie pri výberových konaniach pre nákup IT riešení,
 • pravidelný a operatívny reporting pre manažment spoločnosti,
 • konzultácie pri tvorbe rozpočtov pre IT oblasť.

Logistika

 • komunikácia s dodávateľmi pri riešení reklamácií a pozáručných opráv,
 • zabezpečenie prenájmu technického vybavenia. • vmware

All Rights Reserved | iServices