Kontakt


1. umožníme vám sústrediť sa na svoje obchodné aktivity
2. poskytneme vám naše know-how a profesionálny tím IT odborníkov
3. pružne sa prispôsobíme meniacim sa podmienkam vo vašej spoločnosti
4. pretože nám záleží na vašom úspechu

Nepotrebujete rozumieť informačným systémom...
... my im rozumieme.
viac o iServices

Služby spoločnosti iServices s.r.o.

Analýza

Po analýze vašich existujúcich systémov a procesov vám poskytneme detailnú dokumentáciu, zoznam odporúčaní a finančnú náročnosť odporúčaného riešenia.
modelové riešenia a orientačné ceny analýzy
Outsourcing

Medzi nosné časti služieb poskytovaných našou spoločnosťou patrí najmä optimalizácia IT prostredia, manažment serverov, správa počítačov, podpora používateľov, návrh a správa lokálnych počítačových sietí
Ostatné
služby


Sú služby nepravidelné, jednorazové projekty či riešenia. Patria sem konzultácie, predaj značkovej výpočtovej techniky, aktívnych a pasívnych sieťových prvkov, ale aj záloha a obnova dát.